type 8


www.oost-vlaanderen.be


In het type 8-onderwijs worden kinderen opgevangen, die normaal begaafd zijn, maar een ernstige leerachterstand opgelopen hebben voor taal en/of rekenen, en/of wereldoriŽntatie. Deze kinderen zijn in staat een zeker niveau van inzicht in de leerstof te bereiken. Zij maken ook een grote kans, mits vroegtijdige detectie, om terug te keren naar het gewoon lager onderwijs of secundair beroepsonderwijs.

Kinderen die in het buitengewoon onderwijs terechtkomen, hebben een fase in hun lagere schoolleven achter de rug die vaak gekenmerkt was door negatieve ervaringen. Velen tonen faalangst en hebben een gebrek aan zelfvertrouwen. Ze werden (te) dikwijls gefocust op datgene wat ze minder goed kenden en deden. Ze zijn op emotioneel gebied uit balans.
 


 

Wanneer de kinderen in onze school komen,worden ze op hun eigen niveau geplaatst in pedagogische eenheden  voor TAAL - REKENEN - NIVEAULEZEN.

De leerkracht van de taalgroep is ook de klastitularis.

Wij maken ook gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het stelt ons in staat  de vorderingen van elke leerling op lange termijn te volgen en indien nodig het leerproces bij te sturen.

 

 

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap