type basisaanbod


www.oost-vlaanderen.be

 

Voor wie?

Voor leerlingen van 6 tot 13 jaar die ondanks redelijke aanpassingen niet in staat zijn om het gemeenschappelijk curriculum te blijven volgen in het gewoon onderwijs.

Type basisaanbod vervangt vanaf 1 september 2015 de vroegere types 1 en 8

 

Aanpak?

  • Leerinhouden die dicht aanleunen bij die van het gewoon onderwijs
  • Aangepaste didactiek
  • Ervaringsgericht leren
  • Afstemming op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerling
  • Paramedische ondersteuning (orthopedagoge, logopedisten,...)
  • Regelmatige evaluatie en bijsturing

 

Wat na BuBaO type basisaanbod?

 

 

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap