toekomstgericht

Claevervelt is toekomstgericht rijke ontwikkelingskansen bieden. Waar mogelijk streven we naar re´ntegratie  in het gewoon onderwijs. Door middel van een doorgedreven leerlingvolgsysteem  proberen we onze leerlingen zo ver mogelijk te brengen.

Anderzijds bereiden we onze kinderen vanuit hun leef- en belevingswereld voor op het kunnen functioneren in de maatschappij. Hierbij hanteren we werkvormen die het zelfstandig en autonoom karakter van het kind stimuleren.