de schoolverpleegster


www.oost-vlaanderen.be

 

Op de school is een verpleegster werkzaam.

Bij de inschrijving van uw kind vragen wij u een medische steekkaart in te vullen. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en helpen ons uw kind nog beter te begeleiden.

Tot de specifieke opdrachten van de verpleegster behoren:

  • eerste hulp bij ongevallen bieden (indien zij op school aanwezig is - zoniet wordt dit overgenomen door een leerkracht).
  • raadplegen van een arts of zo een spoedopname in het ziekenhuis noodzakelijk is, wordt uw kind hierbij begeleid. Als ouder wordt u zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht. De schoolverzekering dekt de kosten die verbonden zijn aan een ongeval dat zich voordeed tijdens de schooluren.
  • bijdrage in de lessen over algemene hygiŽne, tandpreventie, sexuele voorlichting,... daar preventie en voorlichting ook een grote rol spelen in de opvoeding van uw kind.
  • luizenpreventie
  • de verpleegster tracht ook een vertrouwenspersoon te zijn, in de eerste plaats voor de leerlingen maar ook zeker voor de ouders.

 

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap