leerlingenraad - pedagogische raad - ouderraad - schoolraad


www.oost-vlaanderen.be

Vanaf 1 april 2005 moet het participatiedecreet in het onderwijs worden toegepast.

In onze school werden ook een aantal raden opgericht.

Je leest er meer over hieronder (klik aan):


   
leerlingenraad schoolraad
   
pedagogische raad ouderraad
   

leerlingenraad:

De leerlingenraad komt op geregelde tijdstippen samen in het bureau van de directeur. Naast de zes leden van de leerlingenraad zijn bij die bijeenkomsten ook steeds een paar leerkrachten aanwezig.

De leden van de leerlingenraad communiceren met de andere leerlingen via een mededelingenbord (waarop ook de verslagen van de bijenkomsten komen), een problemenbus en een ideeënbus.

Dit zijn de leerlingen van de leerlingenraad voor schooljaar 2017-2018:

 • Milan Egels (klas K)

 • Fleur Boeykens (klas K)

 • Laura Verbeyst (klas L)

 • Jente Van Hamme (klas L)

 • Ymani Claes (klas M)

 • Aisha Briny (klas M)

 • Jitske Joos (klas N)

 • Dimke Van Everbroeck (klas N)

 • Robin De Middelaer (klas P)

 • Lennert Garriau (klas P)

 • Bernd Hoofteer (satellietklas)

 • Wine Van Gucht (satellietklas)

 

pedagogische raad:

Onder het onderwijzend en paramedisch personeel van onze school werd ook een pedagogische raad verkozen. Deze raad kwam op een democratische manier tot stand. Elke collega mocht zich kandidaat stellen.

 

ouderraad:

Bij gebrek aan voldoende kandidaten, werd er geen ouderraad opgericht. 

 

Ondanks het feit dat we geen ouderraad konden oprichten, hebben wij een goed werkende oudervereniging.

 

schoolraad:

 

De voorlopige samenstelling van de schoolraad is:

 • leden van het onderwijzend personeel: Mevr. De Ridder Griet, Mevr. Dutilleux Bénédicte, Mevr. Paternoster Melissa.
   

 • ouders: Mevr. Coeck Sarah (voorzitster), Mevr. Coppens Heidi, Mevr. Elke Potloot, Mevr. Kim De Sutter.
   

 • 3 leden van de lokale gemeenschap (gecoöpteerd door de andere leden): nog te bepalen.

De directeur woont de schoolraad bij met een raadgevende stem.

  ã   Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap