meters en peters voor de kleinsten in type 8

Onze jongste leerlingen in type 8 kregen een "meter" of een "peter" uit één van de hoogste klassen. Die meters en peters beloofden plechtig altijd goed voor hun petekind te zorgen. Achteraf was er een kleine receptie op de speelplaats.

.