de leesklassen


www.oost-vlaanderen.be

In de leesklassen wordt gewerkt met de leesmethode "Veilig leren lezen". Dit is een structureermethode.

Via het vertellen van een verhaal met het reuzenleesboek worden "nieuwe woorden" aangebracht (basiswoorden). Vervolgens wordt uit elk basiswoord een "nieuwe letter" gehaald.

Uit basiswoorden leiden we afleidingswoorden af (vb.: maan - aan).

In een volgende fase komen we tot het lezen van wisselwoorden  (vb.: pen - ren - ben) tot we uiteindelijk ook nieuwe woorden gaan decoderen en lezen.

Veilig leren lezen is een kindvriendelijke methode met veel materiaal,   o.a.: reuzenleesboeken, leesboekjes, oefeningenkalender, klik-klakboekjes, C.D.-roms, speelleersetten, letterdozen,   woorddozen, wandplaten, woordstroken, structureerstroken, werkboekjes, cassettes, C.D.'s,...

Aan het zuiver technisch lezen koppelen we direct het schrijven van de basiswoorden (methode d'Haese) en het begrijpend lezen (bv. bij een zin de juiste prent kiezen).

  

In de leesklassen leren de kinderen lezen !

Onze eigen ervaringen vertellen ons dat de leerlingen op deze manier erg gemotiveerd zijn om nieuwe woorden en letters bij te leren en  meestal gemotiveerde lezers worden !

 

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap