laatste 50 dagen-fuif van de schoolverlaters !

Op vrijdag 2 april vierden onze schoolverlaters hun laatste 50 dagen in Claevervelt met een reuzefuif. De fuif werd georganiseerd door de leerlingenraad. Dat het keitof werd bewijzen onderstaande foto's!

.