inschrijven?

  1. Waar moet wettelijk aan voldaan zijn? Klik!

  2. Wat breng ik mee bij een inschrijving? Klik!

  3. Hoe verloopt een inschrijving? Klik!

  4. En daarna? Klik!

  5. Kan ik de school ook vrij bezoeken? Klik!

Waar moet wettelijk aan voldaan zijn?

Wil je je kind laten inschrijven, dan zijn er wel een paar wettelijke verplichtingen waaraan voldaan moet worden.

naar boven op de pagina. Klik!

Wat breng ik mee bij een inschrijving?

Wanneer aan bovenstaande formaliteiten voldaan is, kan je je kind laten inschrijven in onze school. Wij vragen aan de ouders om bij inschrijving een afspraak te maken en de volgende zaken mee te brengen:

Bij de inschrijving krijgen de ouders ook nog een "medische steekkaart", die ze ter plaatse kunnen invullen of meenmen naar huis en zo vlug mogelijk terug bezorgen aan de school.
 

naar boven op de pagina. Klik!

Hoe verloopt een inschrijving?

Voor een inschrijvingsgesprek aan onze school maken wij graag voldoende tijd vrij. We hebben dan ook liefst dat u vooraf een afspraak maakt. Een inschrijvingsgesprek verloopt als volgt:

naar boven op de pagina. Klik!

En daarna?

Bij de eerste dag op de nieuwe school komt de nieuwe leerling bij de orthopedagoge en de logopedist een aantal toetsen maken en een gesprek voeren.
Op die manier leren we het kennispeil van de nieuwe leerling kennen en kunnen we hem in de juiste pedagogische eenheid (klas) voor taal en rekenen plaatsen.

De ouders worden op de hoogte gesteld van onze bevindingen en vernemen bij welke leerkracht(en) hun kind de lessen zal volgen.

Eventueel worden de ouders na verloop van tijd uitgenodigd voor een eerste evaluatiegesprek.
 

naar boven op de pagina. Klik!

Kan ik de school ook vrij bezoeken?

Iedereen is ten allen tijde welkom op onze school, of je nu de intentie hebt om je kind te laten inschrijven of niet.
Wij geven je graag een rondleiding en gaan desgewenst enkele klassen bezoeken.

Hiervoor vragen we u wel om zeker een afspraak te maken, zodat we voldoende tijd kunnen uittrekken.
 

naar boven op de pagina. Klik!