godsdienst & niet-confessionele zedenleer


www.oost-vlaanderen.be

 

Er is mogelijkheid tot het kiezen van een erkende godsdienst of niet-confessionele zedenleer.
Bij inschrijving van de leerlingen krijgen de ouders een formulier ter ondertekening waarbij ze hun keuze uitdrukken.

Deze keuze kan bij het begin van een schooljaar gewijzigd worden.

Eerste Communie: wordt door de leerkrachten Katholieke Godsdienst voorbereid en georganiseerd.

Lentefeest (7-jarigen) : wordt na afspraak van de ouders met de leerkracht Zedenleer georganiseerd.

Plechtige Communie: ouders die dit wensen, nemen zelf contact op met hun parochiepriesters.

Feest van de Vrijzinnige Jeugd (12-jarigen) : voor meer info hierover, neem contact op met de leerkracht Zedenleer.

 

 

 

 

 

 

 


  

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap