de zorg om uw kind!


www.oost-vlaanderen.be

 

interne hulp

 

Intern:

Naast de klastitularissen (zie "indeling van de school") werken nog heel wat andere collega's met onze kinderen om hen met de beste zorg te omringen.

vakleerkrachten:

Zo worden op onze school vakken als handvaardigheid, lichamelijke opvoeding,  muzische vorming, godsdienst, zedenleer, protestantse godsdienst,... gegeven door  vakleerkrachten in hun eigen vaklokalen.

paramedici:

Daarnaast zijn er ook nog de orthopedagoge, de logopedisten en de schoolverpleegster.

Individuele bijwerking of differentiatie wordt ook verzorgd door de B.L.I.O (Bijzonder Leerkracht Individueel Onderricht) en tijdens verschillende differentiatiemomenten.
 

interne hulp
 

Samenwerking met externen:

We werken ook samen met verschillende externe diensten om uw kind de beste zorgen te geven.

 • Het C.L.B.:

  Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (C.L.B.); voorheen P.M.S., begeleidt de school tijdens regelmatige teambesprekingen en klassenraden.

  In de toekomst zal het C.L.B. instaan voor zowel de werking van het P.M.S. als het Medisch School Toezicht.

  Het C.L.B. levert ook het inschrijvingsattest af waarmee een leerling kan worden ingeschreven in een school voor buitengewoon onderwijs.

  co÷rdinaten:

  Vrij C.L.B. Waas en Dender
  Dijkstraat 43
  9200 Dendermonde

  052/21 52 53
  consulente die onze school begeleidt: Mevr. Vermeiren Judith

   

 • C.S.W.:

De Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk valt onder de bevoegdheid van PIBO (Pedagogische Inspectie en Begeleiding Onderwijs) van de provincie Oost-Vlaanderen. Het is een sociale dienst die instaat voor begeleiding van leerlingen uit het provinciaal onderwijsnet.

Hiertoe beschikt de cel over een team van maatschappelijk assistenten, die elk een aantal scholen opvolgen. School, ouders en leerlingen kunnen vrij en kostenloos een beroep doen op deze dienstverlening.

Co÷rdinaten:

Meer info? Klik hier.
 

 • Het revalidatiecentrum:

Een aantal van onze kinderen volgen therapie in het nabijgelegen revalidatiecentrum.

co÷rdinaten:

Klaverveld 3
9255 Buggenhout
Tel. 052 33 44 18
fax 052 33 53 11

email: rcbuggenhout@scarlet.be
 


 


 

  Ń   Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap