we zamelden geld in voor Haiti !

In klas H zit Nel. Zij komt uit Haiti. Nel kwam op het idee om geld in te zamelen bij leerlingen en leerkrachten als steun aan Haiti.

Op 8 februari werd een cheque overhandigd aan de buurvrouw van Nel, wiens broer reeds 50 jaar in Haiti woont en werkt. Hij heeft er o.a. een schooltje opgebouwd, helpt mensen huizen bouwen,...

De 878,46 van de school en de 700 die Nel in haar buurt inzamelde, is dus zeer welkom!

Bedankt aan iedereen!!!

klik hier voor het krantenartikel!

.