welkom op de website van

PSBLO Claevervelt!

bezoek de site van onze Inrichtende Macht !
www.oost-vlaanderen.be

 

BLIO is de afkorting van Bijzonder Leerkracht Individueel Onderricht.

Deze opdracht omvat 3 belangrijke taken:

 

  •    onthaal en toetsing van nieuwe leerlingen:

                         wegwijs maken in de structuur van de school.
                         afnemen van toetsen om elk kind in de gepaste pedagogische
                            eenheid te plaatsen. De toetsing is verschillend voor type 1 en type

                                   8.

  •    organiseren en bijwonen van klassenraden:

                        Klassenraden worden voor alle leerlingen minstens 3 maal per jaar
                        gehouden.

                                september: zit het kind op de juiste plaats?
                                januari: speciale klassenraad over het rekenpeil.
                                juni: eindevaluatie en verwijzing.       

                        Problemen voor rekenen of taal worden op die manier doorgegeven
                        aan de BLIO, o.a. voor bijkomende behandeling.

  •    bieden van individueel onderricht:

                        Individueel onderricht is meestal van tijdelijke aard, tot het kind is
                        bijgewerkt en de les in de klas kan mee volgen.

                        Sommige problemen kunnen ook in groep aangepakt worden. Dan is
                        er sprake van differentiatie binnen de klas, om de vlugge leerlingen
                        niet te weerhouden en anderen extra aandacht te geven op hun
                        niveau.

 

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap